Saturday, June 21, 2014

Kahden sekunnin viive saa nuorten kämmenet hikoamaan


Viive ja tiedon hakeminen ahdistavat ihmisiä internetissä. Tuoreessa väitöskirjassa ahdistuksen fyysisiksi oireiksi listataan muun muassa sydämentykytys, huonompi ryhti ja hikoavat kämmenet.Nuori mies käyttää tablettitietokonetta.
Kuva: Mikko Kuusisalo / Yle

Tiedon etsiminen internetistä ahdistaa erityisesti parikymppisiä. Nuoret aikuiset ovat lisäksi erityisen kärsimättömiä. Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta on tutkinut sitä, miten internetin käyttö ahdistaa eri-ikäisiä ihmisiä. Muun muassa viive sekä kyvyttömyys löytää haluamaansa tietoa ahdistavat ihmisiä.
–  Parikymppiset koehenkilöt ahdistuivat, kun joutuivat odottelemaan jonkin sisällön toimimista yli kaksi sekuntia. Ahdistusta aiheutti myös se, että tietoa löytääkseen täytyi kahlata monen eri sivuston läpi ja avata aina uusia linkkejä, Kalwar toteaa.
Kalwar huomasi, että ahdistus saa aikaan myös fyysisiä oireita:
– Huomasimme koehenkilöiden kämmenten hikoavan ja lisäksi ryhti muuttui huonommaksi. Heidän työskentelyergonomiansa kärsi selvästi.
Yhteensä kahdeksassa tutkimuksessa oli mukana yli 500 koehenkilöä.
Kalwarin väitöskirja tarkastetaan huomenna Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Väitös: Internetin käyttö aiheuttaa ahdistusta


Diplomi-insinööri kehitti asteikot netin käytön aiheuttaman ahdistuksen mittaamiseen.

Nyt on voitu ensi kertaa osoittaa, että tietty internet-sisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta − muun muassa pelkoa, huolta, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä ja mielipahaa, tiedottaa Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan empiirisesti pätevät asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.

Nuoret alttiimpia ahdistumaan

Väitöstutkimuksessa selvisi myös, että internetin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta.
Useisiin tutkimuksiin ja kokeisiin perustuvan väitöskirjan tärkein saavutus kahden asteikon luominen, suunnittelu ja validointi. Nämä ovat itsearviointiasteikko sekä muokattu internetissä koetun ahdistuksen asteikko.
Väitöstutkimuksessa käytettiin kirjallisia lähteitä sekä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä internetissä koetun ahdistuksen käsitteellistämiseen ja mittaamiseen.

Vaikutukset riippuvat kulttuurista

1990-luvulta alkaen internet on ollut tärkeä osa arkipäiväämme. Sillä on keskeinen rooli henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, tutkimuksessa, viihteessä, akateemisessa maailmassa ja perhe- sekä yhteiskuntaelämässä.
Internetin käytöllä on kuitenkin sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia sukupuolen, iän, etnisen taustan ja kulttuuristen ominaisuuksien tapaisista ryhmittelyistä. Nämä sosiaaliset tekijät voivat lisätä internetin käyttäjien kokemaa ahdistusta.
DI Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja "Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet" (Internetin käyttäjien kokeman ahdistuksen käsitteellistäminen ja mittaaminen) tarkastetaan 19. kesäkuuta.

Source: verkkolehti

Nyt se on tutkittu: Internetin käyttö aiheuttaa ahdistusta

[Kuva: Talentum arkisto]
Tietyt internetsisällöt aiheuttavat ihmisille ahdistusta, ilmeni Lappeenrannan teknillisen yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa.
Ahdistus voi aiheuttaa muun muassa pelkoa, huolta, hikoilua, hermostuneisuutta, sydämentykytystä, ärsytystä, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä, mielipahaa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä.
Väitöstutkimuksessa selvisi myös, että sukupuoli ja ikä vaikuttavat internetin käyttöön ja mahdolliseen ahdistukseen. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta.
Myös naisten ja miesten tapa käyttää internetiä eroaa toisistaan yhä enemmän, kertoo yliopiston tiedote. Esimerkiksi miehet käyttävät naisia useammin ja todennäköisemmin wikipediaa, valokuva- ja videopediaa. Sitä vastoin naiset käyttävät internetiä miehiä enemmän sosiaaliseen viestintään, esimerkiksi liittymällä sosiaalisiin verkostoihin ja blogaamalla eli pitämällä verkkopäiväkirjaa.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.
Useisiin tutkimuksiin ja kokeisiin perustuen tutkija kehitti kaksi mitta-asteikkoa käyttäjien internetissä tunteman ahdistuksen mittaamiseksi. Nämä ovat itsearviointiasteikko sekä modifioitu internetissä koetun ahdistuksen asteikko.
Väitöskirja sisältää myös kolme työvälinettä. MyAnxiety-työkalu esittelee internetissä koetun ahdistuksen tyypit. Intelligentia-työkalulla keräillään internetin käyttäjissä esiintyvän ahdistuksen tyyppejä. MyIAContro on selaimeen kytkeytyvä työväline, jolla mitataan internetin käyttäjien tunteita.
Internetillä on keskeinen rooli henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, tutkimuksessa, viihteessä, akateemisessa maailmassa ja perhe- sekä yhteiskuntaelämässä. Internetin käytöllä on kuitenkin sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia sukupuolen, iän, etnisen taustan ja kulttuuristen ominaisuuksien tapaisista ryhmittelyistä. Nämä sosiaaliset tekijät voivat lisätä internetin käyttäjien kokemaa ahdistusta.
Väitöstutkimuksessa käytettiin kirjallisia lähteitä sekä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä internetissä koetun ahdistuksen käsitteellistämiseen ja mittaamiseen. Erityisenä tavoitteena oli tutkia internetin käyttäjien ahdistustasoja ja kehittää internetissä koettua ahdistusta mittaava asteikko.
DI Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja "Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet" (Internetin käyttäjien kokeman ahdistuksen käsitteellistäminen ja mittaaminen) tarkastetaan 19.6.2014 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.
TILAA Tekniikka&Talouden uutiskirje ja T&T autot -uutiskirje tästä.

Tutkimus: Internetin käyttö voi aiheuttaa ahdistusta

Internet-sisältö saattaa aiheuttaa ahdistusoireita, kertoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston väitös. Ahdistus voi ilmetä esimerkiksi hermostuneisuutena, hikoiluna, päänsärkynä tai käsien tutinana.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti tutkimusta varten asteikon, jolla internetissä koettua ahdistusta voidaan mitata. Väitöksen kustoksena toimiva professori Jari Porras kertoo, että ahdistuksen syynä voivat olla vaikkapa mainokset, latautumisviive ja vilkkuvat kuvakkeet. Internet-sisällöt voidaan kokea eri kulttuureissa eri tavoin: kuva, joka länsimaissa ei herätä juuri tunteita, voi olla sopimatonta materiaalia jossain muualla.
Tutkimuksessa selvisi myös, että internetin käyttöön liittyvä ahdistus vaihtelee iän mukaan. Nuoret ovat ikääntyneitä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta.

Source: aamulehti

Nyt se on todistettu - internet ahdistaa

Internet ahdistaa, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa. Kuva: TS/Ante Johansson
Nyt on voitu ensi kertaa osoittaa, että tietty internet-sisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta − muun muassa pelkoa, huolta, hikoilua, hermostuneisuutta, sydämentykytystä, ärsytystä, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä, mielipahaa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä.
Asiaa on tutkittu Lappeenrannan teknillisen yliopiston väitöskirjatutkimuksessa.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta. Asteikkoja voivat jatkojalostaa muun muassa sovelluskehittäjät, suunnittelijat ja markkinoinnin sekä mainonnan ammattilaiset.
Väitöstutkimuksessa selvisi, että internetin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internetperäistä ahdistusta. Myös naisten ja miesten tapa käyttää internetiä eroaa toisistaan yhä enemmän.
1990-luvulta alkaen internetillä on ollut keskeinen rooli henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, tutkimuksessa, viihteessä, akateemisessa maailmassa ja perhe- sekä yhteiskuntaelämässä. Väitöskirjan mukaan internetin käytöllä on kuitenkin sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia sukupuolen, iän, etnisen taustan ja kulttuuristen ominaisuuksien tapaisista ryhmittelyistä. Nämä sosiaaliset tekijät voivat lisätä internetin käyttäjien kokemaa ahdistusta.

Suomalaistutkimus: Tietty internet-sisältö voi aiheuttaa yllättävän rajuja oireita

Suomalaistutkimus on ensimmäistä kertaa osoittanut, että tietty internet-sisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta.
Ahdistus ilmenee pelkona, hikoiluna, hermostuneisuutena, sydämentykytyksenä, ärsytyksenä, turhautuneisuutena, yksinäisyytenä, mielipahana, päänsärkynä, käsien tutinana ja järkytyksenä.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan empiirisesti pätevät asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.
Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta.
Tutkimuksen kokonaisuudessaan löydät täältä.
Source: UUSISUOMI

Ahdistaako? Syy voi olla internetin

Tietyt internetsisällöt aiheuttavat ihmisille ahdistusta, ilmeni Lappeenrannan teknillisen yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa.

Ahdistus voi aiheuttaa muun muassa pelkoa, huolta, hikoilua, hermostuneisuutta, sydämentykytystä, ärsytystä, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä, mielipahaa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä.

Väitöstutkimuksessa selvisi myös, että sukupuoli ja ikä vaikuttavat internetin käyttöön ja mahdolliseen ahdistukseen. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta.
Myös naisten ja miesten tapa käyttää internetiä eroaa toisistaan yhä enemmän, kertoo yliopiston tiedote. Esimerkiksi miehet käyttävät naisia useammin ja todennäköisemmin wikipediaa, valokuva- ja videopediaa. Sitä vastoin naiset käyttävät internetiä miehiä enemmän sosiaaliseen viestintään, esimerkiksi liittymällä sosiaalisiin verkostoihin ja blogaamalla eli pitämällä verkkopäiväkirjaa.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.
Useisiin tutkimuksiin ja kokeisiin perustuen tutkija kehitti kaksi mitta-asteikkoa käyttäjien internetissä tunteman ahdistuksen mittaamiseksi. Nämä ovat itsearviointiasteikko sekä modifioitu internetissä koetun ahdistuksen asteikko.
Väitöskirja sisältää myös kolme työvälinettä. MyAnxiety-työkalu esittelee internetissä koetun ahdistuksen tyypit. Intelligentia-työkalulla keräillään internetin käyttäjissä esiintyvän ahdistuksen tyyppejä. MyIAContro on selaimeen kytkeytyvä työväline, jolla mitataan internetin käyttäjien tunteita.
Internetillä on keskeinen rooli henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, tutkimuksessa, viihteessä, akateemisessa maailmassa ja perhe- sekä yhteiskuntaelämässä. Internetin käytöllä on kuitenkin sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia sukupuolen, iän, etnisen taustan ja kulttuuristen ominaisuuksien tapaisista ryhmittelyistä. Nämä sosiaaliset tekijät voivat lisätä internetin käyttäjien kokemaa ahdistusta.
Väitöstutkimuksessa käytettiin kirjallisia lähteitä sekä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä internetissä koetun ahdistuksen käsitteellistämiseen ja mittaamiseen. Erityisenä tavoitteena oli tutkia internetin käyttäjien ahdistustasoja ja kehittää internetissä koettua ahdistusta mittaava asteikko.
DI Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja "Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet" (Internetin käyttäjien kokeman ahdistuksen käsitteellistäminen ja mittaaminen) tarkastetaan 19.6.2014 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.
Source: tivi

Friday, June 20, 2014

Nyt se on tutkittu: Tietty internet-sisältö aiheuttaa hikoilua, käsien tutinaa…

Tietty internetsisältö aiheuttaa ihmiselle ahdistusta, toteaa diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar väitöskirjassaan.
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa valmistuneen väitöskirjan mukaan ahdistus ilmenee pelkona, huolena, hikoiluna, hermostuneisuutena, sydämentykytyksenä, ärsytyksenä, turhautuneisuutena, yksinäisyytenä, mielipahana, päänsärkynä, käsien tutinana ja järkytyksenä.
Naisten ja miesten tapa käyttää internetiä eroaa myös toisistaan yhä enemmän. Miehet käyttävät naisia enemmän wikipediaa. Naiset käyttävät internetiä miehiä enemmän sosiaaliseen kanssakäymiseen.Internetin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internetistä aiheutuvaa ahdistusta.
Source: Talouselama 

Tutkimus: internetin käyttö aiheuttaa ahdistusta

Tutkimus: internetin käyttö aiheuttaa ahdistusta

18.6.2014 9:57
Kuva: Mika Strandén
Verkon tarjonta voi ahistaa, todistaa tutkimus.
Verkon tarjonta voi ahistaa, todistaa tutkimus.
Internetin käyttö aiheuttaa ihmisille ahdistusta, todistaa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehty tuore väitöstutkimus. Sen mukaan ahdistuksen oireet ilmenevät monessa muodossa.
Väitöstutkimuksen mukaan tietty internet-aineisto voi aiheuttaa muun muassa pelkoa, huolta, hikoilua, hermostuneisuutta, sydämentykytystä, ärsytystä, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä, mielipahaa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä.
Tutkimuksen on tehnyt diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar. Hän kehitti kehitti väitöskirjassaan empiirisesti pätevät asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.
Väitöstutkimuksessa selvisi myös, että internetin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta. Myös naisten ja miesten tapa käyttää internetiä eroaa toisistaan yhä enemmän.
Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja on nimeltään Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet (Internetin käyttäjien kokeman ahdistuksen käsitteellistäminen ja mittaaminen). Väitöskirja tarkastetaan 19.kesäkuuta.

Source: Etelä-Saimaa

Pelkoa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä - netin käyttö ahdistaa

Tuore väitöskirja osoittaa ensi kertaa, että tietty nettisisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta.
  • nettiahdistus
    Tietty nettisisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta, kertoo väitöskirja.
    ()
Oireena on muun muassa pelkoa, huolta, hikoilua, hermostuneisuutta, sydämentykytystä, ärsytystä, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä, mielipahaa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä.
Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan empiirisesti pätevät asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan netissä koettua ahdistusta.
Hänen mukaansa asteikkoja voivat jatkojalostaa muun muassa erilaiset sovelluskehittäjät, suunnittelijat ja markkinoinnin sekä mainonnan ammattilaiset.
Väitöstutkimuksessa selvisi myös, että netin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan nettiperäistä ahdistusta.
Myös naisten ja miesten tapa käyttää Internetiä eroaa toisistaan yhä enemmän. Esimerkiksi miehet käyttävät naisia useammin ja todennäköisemmin wikipediaa, valokuva- ja videopediaa.
Sitä vastoin naiset käyttävät nettiä miehiä enemmän sosiaaliseen viestintään, esimerkiksi liittymällä sosiaalisiin verkostoihin ja blogaamalla eli pitämällä verkkopäiväkirjaa.
Useisiin tutkimuksiin ja kokeisiin perustuvan väitöskirjan tärkein saavutus kahden asteikon luominen, suunnittelu ja validointi. Nämä ovat itsearviointiasteikko (Self-Assessment Scale, SAS) sekä modifioitu netissä koetun ahdistuksen asteikko (Modified Internet Anxiety Scale, MIAS), joiden avulla voidaan mitata käyttäjien netissä tuntemaa ahdistusta.
Väitöskirja sisältää myös kolme työvälinettä. MyAnxiety-työkalu esittelee netissä koetun ahdistuksen tyypit. Intelligentia-työkalulla keräillään netin käyttäjissä esiintyvän ahdistuksen tyyppejä. MyIAContro on selaimeen puolestaan kytkeytyvä työväline, jolla mitataan netin käyttäjien tunteita.
Internetillä on keskeinen rooli henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, tutkimuksessa, viihteessä, akateemisessa maailmassa ja perhe- sekä yhteiskuntaelämässä.
- Internetin käytöllä on kuitenkin sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia sukupuolen, iän, etnisen taustan ja kulttuuristen ominaisuuksien tapaisista ryhmittelyistä. Nämä sosiaaliset tekijät voivat lisätä internetin käyttäjien kokemaa ahdistusta, toteaa Santosh Kumar Kalwar väitöstiedotteessaan.
DI Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet tarkastetaan torstaina 19. kesäkuuta Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.
Source: Verkkouutiset

Monday, June 9, 2014

द्याट्स माई लभ स्टोरीको विमोचन

ओम प्रकाश पौडेल, कालिका 
जेष्ठ २६ ।
सन्तोष कलवारद्धारा लिखित द्याट्स माई लभ स्टोरी नामक अंग्रेजी भाषाको उपन्यासको आज विमोचन गरिएको छ । 
रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा विशिष्ठ अतिथी वरिष्ठ गजलकार धनराज गिरी, साहित्यकार केशब आहुदी र गिता लामिछानेले संयुक्त रुपमा उक्त पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको होे । झण्डै  १ सय जनाको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा सर्जकहरुले आ–आफ्ना रचना वाचन गरेका थिए । 
माया प्रेमलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लेखिएको उक्त अंग्रेजी भाषाको उपन्यास संम्भवतः चितवन जिल्लामै पहिलो अंग्रेजी भाषाको उपन्यास रहेको वरिष्ठ गजलकार धनराज गिरिले बताउनुभयो ।बालमिकी साहित्य सदनको आयोजनामा सम्पन्न पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष राम बाबु घिमिरेको अध्यक्षता रहेको थियो ।   
वि.सं. २०३९ भाद्र २२ मा रत्नगरमा जन्मिएका कलवारका कोट मी एभ्रि डे, नेचर गड लगायत दर्जन बढी कृती यसअघि प्रकाशित भैसकेका छन् । उहाँ कम्प्युटर विज्ञानका अन्वेशक समेत हुनुहुन्छ ।